Møt våre ansatte

Bli kjent med noen av våre ansatte og deres arbeidsoppgaver.

Selvstendig og utfordrende jobb

Jeg jobber i produksjonsavdelingen med svært varierte produksjoner og oppgaver. 
Det er en spennende arbeidsplass med stadig nye utfordringer. Man må være nøyaktig og jobbe selvstendig, og ha forståelse for å følge gjeldende lover 
og regler for å arbeide med produksjonsarbeid.

Sissel Vaagan Olstad, apotektekniker ved Sykehusapoteket i Trondheim.
Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge

Samhandler med sykehuset

Det beste med jobben er å gå ute i sykehuset og fylle opp legemidler på sengepostene. Jeg liker å snakke med sykepleiere og annet helsepersonell. Slik får jeg bidra positivt inn i hverdagen på sykehuset ved å sørge for at de har de legemidlene de trenger for å behandle pasientene.

Janne Sulebak, apotektekniker ved Sjukehusapoteket i Ålesund.
Janne Sulebak, apotektekniker i Ålesund. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Kunden i sentrum

Når jeg som er farmasøyt skal utføre en reseptekspedisjon fokuserer jeg på at kunden skal være i sentrum. I publikumsavdelingen møter jeg kunder med et bredt spekter av sykdommer og som skal ha behandling med forskjellige legemidler. Sykehusapoteket er en del av spesialisthelsetjenesten, og det betyr at jobben både byr på variasjon og spennende, faglige utfordringer.

Thomas Saier, farmasøyt ved Sykehusapoteket i Trondheim.
Thomas Saier, farmasøyt ved Sykehusapoteket i Trondheim. Foto: Anne Rognes, Sykehusapotetekene i Midt-Norge.

Tverrfaglighet gir økt kunnskap

Jeg får jobbe tverrfaglig sammen med annet helsepersonell og tilegner meg dermed ny kunnskap som jeg ellers ikke ville fått. I jobben som farmasøyt opplever jeg at mine faglige innspill blir satt pris på av legene og sykepleierne på avdelingen. 
Det er også inspirerende og godt å føle at min innsats kan ha betydning for pasientenes behandling og deres livskvalitet, da sykdom ofte oppleves som en vanskelig situasjon for den enkelte.

Ingeborg Barstad Hammervold, klinisk farmasøyt ved Sjukehusapoteket i Ålesund.
 Ingeborg Barstad Hammervold, klinisk farmasøyt. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Fra pasientveiledning til foredrag

Jeg jobber direkte med pasientene og gir råd, både i apotekutsalget og ute i sykehusavdelingene. I tillegg holder jeg foredrag for helsefagkolleger om legemidler og legemiddelbehandling. Min arbeidsdag er variert i et kjempegodt arbeidsmiljø!

Terje Halbostad, klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Namsos.
Terje Halbostad, klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Namsos. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Del av et sterkt fagmiljø

Jeg trives kjempegodt i sykehusavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim og jeg erfarer at vi samarbeider godt på tvers av avdelinger. Det er sterkt faglig fokus og innen arbeidsfeltet mitt har jeg varierte oppgaver. Jeg setter stor pris på det gode sosiale miljøet vi kolleger har oss imellom.

Kristin Grønningsæter Kristiansen, sykehusfarmasøyt ved Sykehusapoteket i Trondheim.
Sykehusfarmasøyt Kristin Grønningsæter Kristiansen. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Givende og variert arbeidshverdag

Arbeidshverdagen er spennende og givende og vi har mange muligheter for personlig utvikling. Vi har mange arbeidsoppgaver og ingen dag er lik. 
Jeg synes våre verdier kvalitet, trygghet og respekt er en del av mitt arbeid hver dag.

Apotektekniker Tove Helen Aasan ved Sykehusapoteket i Trondheim. Foto: Terje Aamodt.
Apotektekniker Tove Helen Aasan ved Sykehusapoteket i Trondheim. Foto: Terje Aamodt.

Varierte oppgaver og godt miljø

Ved sykehusapoteket jobber jeg både med produksjon av legemidler, ekspedisjon av resept og veiledning i bruk av medisiner. I løpet av arbeidsuken jobber jeg og mine kolleger på flere steder i apoteket, slik blir vi godt kjent og bygger et godt arbeidsmiljø. Som farmasøyt i produksjonsavdelingen har jeg ansvar for å kontrollere det som blir produsert og sørge for effektiv legemiddelleveranse. Jeg er også ansvarlig for å holde prosedyrer oppdatert. Det er spennende med stadig nye produksjonsutfordringer og jeg setter stor pris på det gode samarbeidet 
med sykepleiere og leger.

Heidi Alstad, farmasøyt ved Sykehusapoteket i Levanger.
Farmasøyt Heidi Alstad,  Sykehusapoteket i Levanger. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge.
Sist oppdatert 09.01.2017