Personvern

Sykehusapotekene i Midt-Norge behandler en rekke personopplysninger om pasienter, ansatte og andre. I Sykehusapotekene i Midt-Norge personvernerklæring beskrives i korte trekk hvordan Sykehusapotekene Midt-Norge behandler og beskytter personopplysninger. I personvernerklæringen for sykehusapoteket.no, kan du lese om personvernet på vårt nettsted.  

Grafisk illustrasjon av data. Dataene er tegnet inn i et fotografi av to åpne hender som omfavner dataene.

Foto: Colourbox.

Personvern.

Personvernerklæring

Sykehusapotekene i Midt-Norge behandler en rekke personopplysninger om pasienter, ansatte og andre. I personvernerklæringen beskrives i korte trekk hvordan Sykehuapotekene i Midt-Norge behandler og beskytter personopplysningene.

Personvernerklæring for Sykehusapotekene i Midt-Norge

Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Selv om personvernombudet er ansatt i Sykehusapotekene i Midt-Norge, har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Kontaktinformasjon og mer om personvernombudets oppgaver

Innsynsbegjæring

Sykehusapotekene Midt-Norge kan av sikkerhetsmessige grunner ikke utlevere kopi av dine person,- og helseopplysninger kun basert på en e-post til oss. Hvis du ønsker innsyn i dine person- og helseopplysninger som vi behandler om deg, pårørende eller familie, kan du søke om dette ved å fylle ut dette skjemaet og sende skjemaet via ordinær post eller levere skjemaet til et av Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Postadresse: Sykehusapotekene Midt-Norge HF, Abels Gate 9, 7030 Trondheim 

 

Sist oppdatert 28.04.2023