Mediesenter

Sykehusapotekene i Midt-Norge har ikke egen avdeling for kommunikasjon og forespørsler skal rettes til

 

 

Administrerende direktør Dag Hårstad

 

 

Dag Hårstad
Administrerende direktør
Telefon 92285670

E-post

Postlisten inneholder alle dokumenttyper utenom personaldokumentasjon. Det er kun informasjon om saker/dokumenter som ligger i denne listen. Elektroniske dokumenter ligger ikke tilgjengelig.

Det er bare i noen få tilfeller at dokumenter kan unntas offentlighet - og det vil da være gjort med henvisning til norsk lov. Reglene for innsyn finner du i Offentlighetsloven 

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum. I postjournalen finner du informasjon om alle typer dokumenter. Selve dokumentene er ikke tilgjengelig, men du kan be om å få innsyn ved å sende en e-post til:  postmottak@sykehusapoteket.no
Hvis du ønsker innsyn i de person- og helseopplysninger som lagres om deg selv, pårørende eller familie kan du lese mer om dette på Personvern siden vår.

Offentlige postjournaler:
    Sist oppdatert 12.03.2021