Sykehus­apotekene i Midt-Norge Mer enn et vanlig apotek

Vi kan legemidler! Vår kompetanse og nærhet til sykehusene gjør at du får effektiv og tilpasset hjelp og oppfølging.

Smilende farmasøyt

Hente medisin på resept for andre

Husk at du må ha fullmakt for å hente medisiner for andre unntatt egne barn under 16 år. Fyll ut et fullmaktsskjema og ta med deg dette når du skal hente ut medisiner.
Skal du hente medisin på resept for andre må du ha med ferdig utfylt fullmaktsskjema.
Farmasøyt som viser frem vare til kunde i kassen

Brukerutvalget i Sykehusapotekene i Midt-Norge

Pasienter og pårørende har mulighet til å påvirke utformingen av helsetjenestene i form av brukermedvirkning. Brukerutvalget skal bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes i henhold til universell utforming. Brukerutvalget gir innspill til hvordan Sykehusapotekene i Midt-Norge kan forbedre sine tjenester.
Les mer om brukerutvalget
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Åpningstider i våre sykehusapotek

Finn åpningstider i ditt sykehusapotek

Finn åpningstid i ditt sykehusapotek
Farmasøyt som ordner sykehuslevering av medisiner