Noen få kvinner i et laboratorium

Vi går spennende tider i møte, vil du være med på reisen?

Jobb og karriere

Sykehusapotekene i Midt-Norge er i rivende utvikling og har flere store prosjekter på gang, og vi ønsker flere engasjerte medarbeidere med på laget.

Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger hos Sykehusapotekene i Midt-Norge

Webcruiter
20151203_helse_midt_norge_1166


Midt-Norges største farmasifaglige miljø finner du hos oss:

Publikumsavdeling:

I publikumsavdelingen gir du faglig veiledning til kunder og selger legemidler på resept, samt et utvalg produkter.  Vårt sortiment er tilpasset legemidlene som brukes i behandling ved sykehusene.

Sykehusavdeling:

Sykehusavdelingens hovedoppgave er å levere alle legemidlene som sykehusene bruker i pasientbehandlingen.

Produksjonsavdeling:

I produksjonsavdelingen tilbereder du legemidler som ikke kan skaffes på annen måte eller må tilberedes umiddelbart før bruk.

Avdeling for klinisk farmasi:

I avdelingen for klinisk farmasi får du brukt legemiddelkompetansen din i tverrfaglige team ved sykehusene. Her er du en  viktig bidragsyter i arbeidet med å sikre pasienten trygg og riktig legemiddelbruk.

Fagmiljøet vårt har høy kompetanse på legemidler og som ansatt hos oss får du utvikle deg både faglig og personlig.

Vi rekrutterer i hovedsak farmasøyter og apotekteknikere til kjernevirksomheten vår.  I tillegg rekrutterer vi også fagpersoner innen logistikk, IT, økonomi, HR, administrasjon og ledelse.

Apoteker

Daglig leder i apoteket. Apotekeren må ha mastergrad i farmasi.

Provisorfarmasøyt

Har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning. Provisorfarmasøyten har ekspedisjonsrett, dvs. har selvstendig rett til å ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon.

Reseptarfarmasøyt

Har bachelorgrad i farmasi, dvs. treårig høyskoleutdanning. Også reseptarfarmasøyten har ekspedisjonsrett.

Apotektekniker

Har oppgaver i forbindelse med service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. En apotektekniker har ikke ekspedisjonsrett. Apotekteknikerutdanningen er en utdanning i videregående skole innenfor studieretning for helse- og sosialfag.

Klinisk farmasøyt

 • Master i farmasi
 • Krav til erfaring fra sykehusfarmasi før man begynner opplæring i metode
 • Opplæringsprogram i metodikk for de ulike oppgavene innen tjenesteleveransen klinisk farmasi
 • Enkelte kliniske farmasøyter har formell etterutdanning, for eksempel erfaringsbasert Master i klinisk farmasi

Farmasøyt i produksjonsavdeling

 • Master i farmasi
 • Erfaring fra legemiddelproduksjon

Vi har sykehusapotek ved alle sykehusene i Midt-Norge og kan tilby arbeidssted i både større og mindre byer.

 • Sykehusapoteket i Trondheim er lokalisert ved St. Olavs Hospital.
 • Sjukehusapoteket i Ålesund er lokalisert ved Ålesund sjukehus.
 • Avdeling Volda, som er lokalisert ved Volda sjukehus. Denne avdelingen hører til Sjukehusapoteket i Ålesund.
 • Sjukehusapoteket i Molde er lokalisert ved Molde sjukehus.
 • Sykehusapoteket i Kristiansund er lokalisert ved Kristiansund sykehus.
 • Sykehusapoteket i Levanger er lokalisert ved Sykehuset Levanger.
 • Sykehusapoteket i Namsos er lokalisert ved Sykehuset Namsos.
 • Foretaksadministrasjonen ligger i Trondheim. 

Verdigrunnlaget gjør det tydelig hva som kjennetegner oss, og hjelper oss å gjøre riktige prioriteringer og valg i hverdagen.

Våre verdier:
• kvalitet
• trygghet
• respekt

Når vi arbeider betyr verdiene at vi:
• viser respekt for den enkelte kunde og er ordentlig i alt vi gjør.
• er fremtidsrettet og stiller høye krav til kvaliteten på tjenestene våre.
• er engasjert og lar åpenhet og trygghet prege vår dialog og samhandling.

Personlig egnethet vektlegges hos oss og den som ansettes må kunne kjenne seg igjen, og identifisere seg med verdiene våre.

Følg Sykehusapoteket på Facebook

 

Bli bedre kjent med våre sykehusapotek og hva vi gjør i arbeidshverdagen ved å følge Sykehusapoteket på Facebook. Vi deler råd og veiledning om medisiner, smakebiter fra faglige konferanser vi deltar på, forskning som skjer hos oss og gir tips når vi har ledige stillinger.

Sist oppdatert 19.04.2017