Brukerutvalget

Målgruppen som vi ønsker å nå med denne informasjonen er brukerne av sykehusapotekene i Midt-Norge. Enten de er innlagt på sykehus, er utskrevet og trenger medisiner og kanskje råd om bruk av medisiner, eller de er tilfeldige brukere av sykehusapotekene.

Vårt hovedmål: Vi skal bidra til at alle brukerne får rett medisin til rett tid. Vi i brukerutvalget er avhengig av å få tips om saker som angår brukerne av sykehusapotekene. Er det noe du lurer på, eller noe du vil tips oss om så ta kontakt med en av medlemmene i brukerutvalget.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Bak fra venstre:
Evy Svanemsli, Lars Morten Lersveen, Ingri Løset, May-Jorunn Rødsjø, Alf Magne Bye, Kirsten Paasche og Mona Sundnes.
Navn​ Organisasjon Region Telefon E-post
Alf Magne Bye (leder) FFO/
Parkinsonforbundet
Trøndelag 930 16 911 alf.magne.bye@ntebb.no
Kirsten Helene Paasche Kreftforeningen Trøndelag 477 18 270 kirsten.paasche@ntebb.no​
Ingrid Løset FFO/
Mental Helse Trøndelag
Møre og Romsdal 951 46 095 ingplo@online.no
Evy Svanemsli FFO/
Ryggforeningen
Møre og Romsdal 996 22 117 evy.svanemsli@gmail.com​
 Lars Morten Lersveen    ADHD Norge     Nord-Trøndelag  412 23 616 lars.morten.lersveen@gmail.com 
 Mona Sundnes Norges Handikapforbund     Sør-Trøndelag  930 90 600

mona_sundnes@hotmail.com  

 May-Jorunn Rødsjø Norges Fibromyalgi Forbund   Sør-Trøndelag  904 02 034

mjrodsjo@gmail.com  


Meldemmer i Brukerutvalget rekruteres fra:

 • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner)
 • Kreftforeningen
 • TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser)
 • Pensjonistforbundet

 

På denne siden vil du finne informasjon om:

 • Medlemmene i brukerutvalget 2024-2025 med kontaktinformasjon
 • Styrende dokumenter for brukerutvalget
 • Opplæring av brukerutvalget
 • Brukermedvirkning på systemnivå kontra individnivå
 • Handlingsplan 2022-2023
 • Årlig melding fra brukerutvalget​
 • Referat fra styremøter

 

Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i sak 2020/31 Retningslinjer for brukermedvirkning.

Mandat og retningslinjer for Brukerutvalget​​

Formålet med saken var å vedta at brukerutvalget til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF følger nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning med regionale tilpasninger. Med det oppnår man enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for de fire regionale helseforetakene.

 • Være representert i styremøtene med tale – og forslagsrett.
 • Være et rådgivende organ for styre og administrasjonen slik at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av tjenester.
 • Være pådriver i prosessene slik at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med det brukerne etterspør.
 • Påse at tilgjengelighet og åpningstid på Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.
 • Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift av foretaket og foreslå brukerrepresentanter for aktuelle utvalg.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivå.
 • Etablere et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene.
 • Være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring fra apotektjenestene.
 • Opprettholde kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling.
 • Prioritere deltakelse på møter/konferanser initiert av Regionalt brukerutvalg eller Helse Midt-Norge.

Administrerende direktør møter på brukerutvalgsmøtene med tale og forslagsrett.
Alle medlemmer av brukerutvalget har underskrevet taushetserklæring.

Brukerutvalget gjennomgår i løpet av det 1. halvåret Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" Kurset har disse modulene:

·         Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

·         Din rolle som brukerrepresentant

·         Om spesialisthelsetjenesten

·         Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten

·         Hvordan du bør forberede deg​

Ellers vil mye av opplæringen bestå i å bli kjent med Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ved at deler av styrende dokumenter, organisasjon, planer, strategi osv blir gjennomgått på hvert brukerutvalgsmøte.

Les om aktiviteten i forrige periode

Årlig melding for 2023


Sist oppdatert 23.04.2024