Publikumsavdelingen ved Sjukehusapoteket i Ålesund. Foto.

På lag med deg for din helse!

Om oss

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et apotek i spesialisthelsetjenesten. Alle legemidler som sykehuset benytter i pasientbehandling kommer fra oss.

Om helseforetaket

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er en del av Helse Midt-Norge RHF. Den største delen av vår årlige omsetning på 1,1 milliard (2018) er relatert til vår virksomhet som er rettet mot driften (pasientbehandlingen) ved sykehusene. Vi leverer alle legemidlene som brukes ved sykehusene. I 2018 var det 220 årsverk i foretaket.

Sykehusapotek

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har apotek ved sykehusene i Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund (som også har en avdeling i Volda). 

Foretaksadministrasjon

Helseforetakets administrasjon ligger i Trondheim.

Kart og beskrivelse

Vårt oppdrag er riktig legemiddelbruk, og vi skaper verdi til pasientene gjennom følgende verdikjeder:

  • Legemiddeldistribusjon: Vi sørger for sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon til alle sykehus i regionen.
  • Ekspedering av resept: I våre apotekutsalg på sykehusene ekspederer vi resepter og gir informasjon og veiledning i bruk av legemidler.

  • Produksjon av legemidler: Legemiddelproduksjon er vår skreddersøm – vi produserer legemidler til pasienter.
  • Klinisk farmasi: Kvalitetssikre pasienters legemiddelbruk på sykehuset i samarbeid med annet helsepersonell


    Riktig bruk av legemidler bidrar til økt pasientsikkerhet og en fornuftig bruk av ressurser.

Verdiene kvalitet, trygghet og respekt ligger til grunn for arbeidet vårt. 

I styrets årsberetning kan du lese om driften ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, vår forskning,  strategier og planer.

Styrets årsberetning for 2017

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2015 

Styrets årsberetning for 2014 

Åpenhetsloven har to formål. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre publikum tilgang til informasjon. Det følger av loven at virksomheter har en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, både internt i virksomheten og hos leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Videre er det en plikt etter loven at virksomheter skal redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som er foretatt, og at redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Styremøtene i Sykehusapotekene i Midt-Norge er åpne. Gjennom vår styreadministrasjon ønsker vi å gi deg tilgang til saksdokument, vedtak og presentasjoner som blir gitt til styret.

Saksdokumenter , vedtak og presentasjoner finner du på Styreweb for Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styreweb

E-post

postmottak@sykehusapoteket.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Postadresse
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Abels gate 9
7030 Trondheim

Telefon
73 86 42 00

Det enkelte apotek er også tilgjengelig på telefon i sin åpningstid.

Send oss faktura

Vi ber om at leverandører sender oss elektronisk faktura i Elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

Brukerutvalget ved Sykehusapotekene i Midt-Norge

Les om Brukerutvalget og arbeidet de gjør på vegne av dere som bruker sykehusapotekene.
Les om Brukerutvalget
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Elektronisk faktura

Helse Midt-Norge har lagt til rette for ta imot elektronisk faktura i Elektronisk handelsformat (EHF-faktura). Vi ber om at våre leverandører sender oss EHF-faktura.
Mer informasjon til våre leverandører om EHF-faktura finner du på Helse Midt-Norges nettsider.
Et par hender på et tastatur

Alt om oss

    Sist oppdatert 28.04.2023