Miljøpolicy og miljømål

Sykehusapotekene i Midt-Norge skal være en miljøbevisst organisasjon og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling ved kontinuerlig å redusere ugunstig miljøpåvirkning.

Publisert 05.09.2016
Sist oppdatert 28.04.2023
Miljø: Vi tar vare på jordkloden ved å følge vår miljøpolicy og miljømål. Foto: Colourbox.

Miljøpolicy

Miljøpolicyen i Sykehusapotekene i Midt-Norge skal blandt annet sikre at alle apotek og foretaksadministrasjonen arbeider kontinuerlig for å beskytte miljøet ved å:

– identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
– overholde egne miljømål, og tilstrebe oss å etterkomme alle krav, lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.
– sørge for opplæring, slik at alle våre ansatte er kjent med de miljømessige aspektene.
–sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre ansatte.

I tillegg skal samarbeidspartnere og kunder informeres om vår foreståelse av hvilke miljøutfordringer som er forbundet med våre tjenester og aktiviteter. Vårt fokus på miljø skal gjøre oss til en foretrukket partner, en god nabo og en god arbeidsplass.

Identifiserte vesentlige miljøsaspekt

– Rådgivning og informasjon til sykehus/kunder
– Transport av varer
– Opplæring
– Avfallshåndtering 

Miljømål 1

Våre kunder og tilknyttede sykehus skal informeres om returordningen av legemidler. 

Miljømål 2

Aktiv bidragsyter inn mot leverandører i forbindelse med miljøvennlige levernaser.

Miljømål 3

Alle ansatte skal gjennomføre opplæringsplan for ytre miljø.

Miljømål 4

Alle ansatte skal kjenne til korrekt avfallshåndtering i forbindelse med legemiddelproduksjon:

​«Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» er blitt utgitt siden 2018. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene.​

Les spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021​