Sjukehusapoteket i Molde

Vi leverer medisiner på resept til pasienter fra Molde sjukehus, poliklinikker og sengeposter. Vi har et bredt utvalg av varer og ansatte med spesialkompetanse for deg som pasient eller kunde.

Kontakt

Kontaktinformasjon

73 86 45 00

Slik finner du fram

Åpningstider

  • I dag 09:00 - 16:00
  • Mandag 09:00 - 16:00
  • Tirsdag 09:00 - 16:00
  • Onsdag 09:00 - 16:00
  • Torsdag 09:00 - 16:00
  • Fredag 09:00 - 16:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Adresse

Parkveien 81
6412 Molde

​Buss
Informasjon om busstilbudet på nettsidene til Fram

Det er stoppested for lokalbuss like ved inngangen til Sjukehusapoteket i Molde.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligger om lag 7 kilometer fra Sjukehusapoteket i Molde ved Molde sjukehus.


Taxi
Molde taxisentral har telefonnummer 71252811.

 

Ved inngangen til Sjukehusapoteket i Molde er det gratis parkering i 30 minutter for kunder som skal til Sjukehusapoteket.

Praktisk informasjon

Logg inn på mine resepter på helsenorge.no for å sjekke om legen din har lagt inn resepten. Vi kan dessverre ikke gi opplysninger om e-resept på telefon. En telefonsamtale gir ikke mulighet for å sjekke din identitet og ivareta din pasientsikkerhet.

Skal du hente ut legemidler på resept for andre må du ha med:
• ferdig utfylt fullmaktsskjema
• den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon
• din egen legitimasjon

 

Farmasøyt gir råd og svarer på spørsmål om medisiner. Du kan blant annet spørre oss om:
–Hva du gjør hvis du har glemt å ta medisiner.
–Kombinasjoner av medisiner.
–Hvor lenge medisiner sitter i kroppen.
–Hvor lenge medisiner er holdbare.

Fra 1. januar 2017 må alle, med noen unntak, betale frakt for de legemidlene og apotekvarene de får tilsendt fra våre sykehusapotek. Endringen skjer fordi myndighetene ikke lenger subsidierer frakt av legemidler hjem til pasient. 
 
Ved forsendelse kan varer bli utsatt for temperaturer som er utenfor den anbefalte oppbevaringstemperaturen. Som et ledd i arbeidet med økt pasientsikkerhet har sykehusapotekene derfor etablert nye rutiner som skal sikre at dette ikke skjer, noe som innebærer bruk av spesialemballasje og temperaturmåleutstyr.
Disse utgiftene er det også du, som apotekkunde, som blir belastet for ved forsendelse av legemidler.

Unntak fra regelen

Som nevnt finnes det noen unntak fra regelen om at du som apotekkunde skal betale for frakt av legemidler og apotekvarer, og i disse tilfellene sendes varene kostnadsfritt:

• allmennfarlige, smittsomme sykdommer
• immunsvikt
• cystisk fibrose
• spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet, for eksempel smertekassetter
• faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom
• utgifter til frakt av forbruksmateriell dekket av helseforetaket
• utgifter til frakt av utstyr på R-resept og næring (parenteral/enteral) knyttet til forbruksmateriell

Vi i Sykehusapotekene i Midt-Norge beklager at kostnader ved forsendelse har økt.

Inhalasjonsveiledning i sykehusapotek

–Gratis veiledning i bruk av inhalator
–Ingen timebestilling – møt opp ved sykehusapoteket og be om veiledning

​Vi tar mål for deg og tilpasser kompresjonstøy og kompresjonsstrømper. Hos oss tar vi mål i eget rom.

Gamle og ubrukte medisiner skal ikke kastes i søpla, skylles ned i vasken eller toalettet. Alle apotek tar imot gamle og ubrukte medisiner og sørger for at disse blir destruert på en måte som ikke er til skade for miljøet.​