Inhalasjonsveiledning

Fra 1. mars 2016 tilbys tjenesten inhalasjonsveiledning i våre sykehusapotek. Bruker du inhalator for astma eller kols kan du få gratis veiledning av farmasøyt.

Farmasøyt Norvik demonstrerer hvordan en inhalasjonsveiledning gjennomføres. Avdelingsleder Steffensen i pasientrollen.

I pasientrollen: Avdelingsleder Steffensen ved publikumsavdelingen, Sykehusapoteket i Trondheim tar pasientrollen mens farmasøyt Mari Norvik demonstrerer hvordan en inhalasjonsveiledning gjennomføres. (Illustrasjonsfoto).


Hvem får tilbud om tjenesten

Det er pasienten selv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tjenesten.

Gratistjeneste

Veiledningen tar mindre enn ti minutter og er gratis for den som mottar denne tjenesten.

​Hvem kan ha nytte av tjenesten

•Ny bruker
•Behov for opplæring/oppfrisking i teknikken
•Opplever manglende effekt
•Rengjøring og oppbevaring av inhalator

Teknikken er viktig

En inhalator er et doseringsverktøy. Ved riktig bruk sørger inhalatoren for at partiklene får fart og kommer helt ned i lungene der de skal virke.

Gjennomføring

Alle våre apotek har egne rom som vi kan bruke til informasjon og opplæring i riktig bruk av legemidler. - Be om å få tjenesten i et stille rom hvis du mener at det er best for deg, opplyser fagdirektør Eva Kvål. Alle våre sykehusapotek tilbyr denne tjenesten.

Mer informasjon om inhalasjonsveiledning finner du på Apotekforeningens nettsider

Sist oppdatert 26.01.2017