Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Selv om personvernombudet er ansatt i Sykehusapotekene i Midt-Norge, har det en faglig uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Kontaktinformasjon

Personvernombudet Sykehusapotekene i Midt-Norge, Abels gate 9, 7030 Trondheim. Sykehusapotekene i Midt-Norge sin personvernombuds kontaktperson er Lisa Soløy. Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: personvernombud@sykehusapoteket.no 

Besøksadresse:  Abels Gate 9, 7030 Trondheim

Personvernombudets oppgaver

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Personvernombudet skal dessuten:

  • Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høyest
  • Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten

 

 
 
Sist oppdatert 28.04.2023