Migrene

Migrene er en kronisk, nevrologisk anfallssykdom, der moderate til kraftige hodepineanfall er det mest framstående symptomet. Årsaken til migrene er ikke fullstendig klarlagt, men arv spiller trolig en rolle når det gjelder hvem som utvikler migrene.

​Både kvinner, menn og barn kan få migrene. Det finst føreløpig ingen tester, blodprøver eller røntgenundersøkinger som kan stille diagnosen.

 

Visste du at?

 • Migreneanfall varer frå 4 timar til 3 døgn.
 • Hodepinen kjennest ofte på en side av hode, men ikke alltid.
 • Smerten kan være dunkende/pulserende.
 • Det er typisk at smerten blir forverret ved rørelse som for eksempel trappegang.
 • Mange blir følsomme for lys og lyd, og noen ganger også for lukter.
 • Mange opplever at de blir kvalme, uvel eller kan kjenne at de må kaste opp
 • Mange kvinner har migreneanfall i sammenheng med menstruasjon.
 • Synsforstyrringer, kjenneforstyrringer og talevansker kan hende som en del av migreneanfallet, men bare hos ca.20 %.
   

Er hodepinen min migrene?

For å hjelpe deg å avgjøre om hodepinen din kan være migrene, kan denne testen være nyttig:

 • Blir du lysfølsom under hodepineanfallet?
 • Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?
 • Har hodepineanfall ført til at du ikke har kunnet fungere/har måttet være borte fra jobb eller skole en dag eller mer de siste 3 månedene?

Dersom du svarer ja på 2 eller 3 av disse spørsmålene, er det sannsynlig at du har migrene. For å få stadfestet diagnosen og få riktig behandling, bør du oppsøke lege. Det blir rådet at du fører hodepinekalender og at du tar den med til legen når du skal snakke om hodepinen din.
 

Behandling av migrene

Dersom ikke reseptfrie smertestillende legemiddel hjelper på smertene, bør du kontakte lege for å få spesifikk migrenebehandling. Dersom du har migreneanfall ofte, bør du snakke med legen om forebyggende migrenebehandling.


Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom – ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Sist oppdatert 26.04.2024