Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Kroppens energiomsetning (stoffskifte) reguleres ved opp- og nedjustering av hormoner produsert i skjoldbruskkjertelen. Ved lavt stoffskifte (hypotyreose) produserer skjoldbruskkjertelen mindre hormoner enn normalt. Dette kan blant annet skyldes en betennelse i skjoldbruskkjertelen. Det behandles ved å tilføre disse hormonene i tablettform. 

​ Symptomer på lavt stoffskifte kan være tretthet, utmattelse, tørr hud, hårtap, vektøkning, hevelse i huden, langsom puls, heshet, treg avføring, menstruasjonsforstyrrelser og tendens til å fryse. 

Eksempler på medisiner: Levotyroksin(Levaxin, Euthyrox) og liotyronin (Liothyronin) 

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Ofte starter man med lav dose som justeres gradvis, tilpasset hver enkelt pasient. Tablettene tas til ca. samme tid hver dag, vanligvis om morgenen. Ved dosejusteringer anbefales kontrollprøver hos lege etter 6-8 uker. 

Levaxin virker etter 2-3 døgn og man får først full effekt etter 1-3 uker. Liothyronin virker noe raskere og har mer kortvarig virkning. Behandlingen er vanligvis langvarig, og oftest livslang. Ved oppstart av behandling kan det ta tid, opptil flere måneder, før effekten kommer for fullt. 

Samtidig inntak av mat kan påvirke hvor mye av medisinen som blir tatt opp, og tablettene bør tas 1/2-1 time før mat. 

Bivirkninger og egenpleie 

Ved riktig dosering forekommer sjelden bivirkninger. Ved for høy dosering kan man få symptomer på hypertyreose (høyt stoffskifte) som for eksempel hjertebank, hetetokter, skjelvinger, søvnløshet, uro og angst.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer en tablett så tar du denne så fort du kommer på det, slik at den totale ukedosen ikke forandres. 

Uregelmessig inntak av tabletten kan gi sprikende verdier ved blodprøvekontroll. Fortell legen om inntaket har vært uregelmessig. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Noen medisiner, blant annet hjerte-, epilepsi-, allergimedisiner, kortison, p-piller og medisiner mot psykiske sykdommer kan påvirke hvordan stoffskiftehormoner virker. Ved oppstart av slike medisiner bør man kontrollere dosen av stoffskiftemedisiner etter 6-8 uker. 

Noen medisiner og kosttilskudd kan påvirke opptaket av levotyroksin og liotyronin, som syrenøytraliserende midler, kalsium, sink, selen og jern. Det anbefales derfor minst 2-4 timers mellomrom mellom inntak av disse midlene og stoffskiftemedisinen. 

Andre råd 

Oppfølging: Stoffskifteverdiene bør kontrolleres minst 1 gang årlig. Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Bruk hos eldre: Eldre kan være mer utsatt for bivirkninger. Da starter man gjerne med lav dose og øker gradvis i løpet av 4-8 uker. 

Gravide og ammende: Gravide og ammende kan bruke disse medisinene. Behandlingsbehovet kan øke hos gravide, særlig i første del av svangerskapet. Legen bør ta blodprøver for å se om dosen bør økes.

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege.

Gå til utskriftsvennlig versjon

Sist oppdatert 26.04.2024