Diabetes type 2

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som skyldes at kroppen produserer for lite insulin, og/eller at insulinet som produseres virker for dårlig. Insulin er livsviktig. Insulin kontrollerer cellenes opptak av sukker fra blodet og regulerer leverens sukkerproduksjon. Cellene trenger energi og det får de blant annet fra sukker. Uten insulin klarer ikke cellene å ta opp sukker fra blodet.

Hva er det?

Vanlige symptomer på diabetes type 2: Risikofaktorer:
• Unormalt slapp og sliten
• Svært tørst, uansett hvor mye du drikker
• Hyppig vannlating
• Symptomene er ofte vage
• Arv/familie
• Overvekt
• Fysisk inaktivitet
• Røyking

Visste du at?

  • Det finnes flere typer diabetes. Diabetes type 2 er den mest vanlige og den raskest økende. 220 000 nordmenn er diagnostisert med diabetes type 2, og i tillegg er det et stort antall som ikke vet om at de har sykdommen.
  • Ved å måle blodsukkeret ditt kan du få en indikasjon på om du har diabetes eller ikke. Dette gjøres hos fastlegen.
  • Blodsukkerverdiene påvirkes av alt du gjør, ikke minst hva du spiser og hvor fysisk aktiv du er. Slik påvirkes også risikoen for å utvikle diabetes.
  • En vektreduksjon ved overvekt vil bedre blodsukkerkontrollen og minske risikoen for å utvikle senskader. Ubehandlet eller dårlig regulert diabetes type 2 øker risikoen for senkomplikasjoner i nyrer, hjerte, øyne, føtter og tannkjøtt.
  • Diabetes type 2 betegnes ofte som en livsstilssykdom fordi den kan knyttes til overvekt og usunne levevaner, men det er viktig å huske på at arv spiller en stor rolle.
  • Svette, sult, hjertebank, skjelvinger og irritabilitet er noen av symptomene på for lavt blodsukker (som regel verdier under 4 mmol/l). Det er dette man kaller ”føling”. For personer med diabetes type 2 forekommer føling i all hovedsak hos dem som bruker insulin og/eller enkelte blodsukkersenkende tabletter.

Hva kan du gjøre selv?

Ved å ta diabetesrisikotesten (www.diabetesrisiko.no) kan du finne ut om du er i risikosonen for å utvikle diabetes type 2. Det er viktig å gjøre noe med de risikofaktorene du eventuelt har: å legge om til et sunnere kosthold, være mer fysisk aktiv, kutte røyken og redusere vekten ved overvekt.

Du kan ta vare på mulighetene for hverdagsmosjon:
• Gå av bussen en holdeplass tidligere
• Bruk sykkelen
• Gå trapper i stedet for å ta heis

For å unngå senkomplikasjoner er det viktig å unngå at blodsukkeret blir liggende høyt over tid. Måler du deg selv systematisk vet du hvor du ligger, og i tillegg bør fastlegen måle langtidsblodsukkeret (HbA1c), helst hver 3. måned. Har du fått påvist diabetes type 2 er endringer av levevaner hjørnesteinene i behandlingen. For å klare dette er kunnskap og motivasjon viktig. Dersom endringene i levevaner alene ikke er tilstrekkelig, finnes det mange ulike legemidler som kan hjelpe deg.

Opplever du bivirkninger av en type blodsukkersenkende tabletter bør du snakke med legen din om å finne en medisin som kan passe bedre for deg.

  Diabetes type 2 Diabetes type 1
Risikofaktor Arv, overvekt, fysisk inaktivitet Arv og ukjente miljøfaktorer
Vanligst debuterende hos Unge voksne/ voksne og eldre Før 40 års alderen
Sykdommen skyldes Nedsatt insulinproduksjon/
insulinet virker for dårlig
Kroppen produserer ikke
insulin
Sykdomsutviklingen skjer Langsomt, med diffuse
symptomer
Raskt
Behandling Livsstilsendringer ofte i
kombinasjon med legemiddel (tabletter, ulike injeksjoner og etterhvert insulin)
Insulin

Ønsker du mer informasjon om diabetes, se www.diabetes.no
eller ring Diabeteslinjen tlf. 815 21 948, man.-fre. 9-15

Er allmentilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Ved bruk av legemidler, les pakningsvedlegget nøye.

Sist oppdatert 26.04.2024