P-piller

P-piller inneholder varianter av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og/eller gestagen. P-piller (prevensjonspiller) brukes i hovedsak for å forhindre uønsket graviditet.

P-piller virker ved å:

 • Hemme eggløsningen.
 • Påvirke slimet i livmorhalsen slik at det er mindre gjennomtrengelig for sædceller.
 • Påvirke slimhinnen i livmoren slik at befruktet egg ikke kan feste seg.

  P-piller beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer. Det anbefales derfor å bruke kondom ved partnerbytte eller ved annen risiko for smitte.

Det finnes 2 typer p-piller:

 • Monofasiske piller: p-piller med likt hormoninnhold i alle tablettene i syklusen. Rene gestagenpiller med kun gestagen har samme hormonmengder i alle 28 tablettene på et brett. For kombinasjonspiller kan man enten få et brett med 21 tabletter med hormon og 7 piller uten hormon, eller kun 21 tabletter med hormon.
  Ved bruk av p-piller med 21 tabletter på brettet skal man legge inn en 7 dagers
  pille-pause før man begynner på nytt brett.
 • Sekvenspiller: p-piller med ulik hormonmengde i tablettene gjennom syklusen.

  Andre prevensjonsmidler med hormoner er vaginalring og prevensjonsplaster som inneholder østrogen og gestagen, samt hormonspiral, p-sprøyte og implantat som kun inneholder gestagen. P-piller er svært sikker prevensjonsmetode når det brukes riktig.

Visste du at?

 • P-piller vil som regel redusere eller fjerne menstruasjonssmerter
 • Ved oppkast eller diaré, eller hvis man har tatt medisinsk kull, kan effekten av p-piller reduseres.
  I slike tilfeller skal man fortsette å ta p-pillen, og i tillegg bruke kondom den første uka.
 • Det er ikke dokumentert vektøkning som bivirkning for noen av p-pillene på markedet i dag, men en del jenter kan få større bryster ved bruk av p-piller på grunn av østrogenstimulering.
 • P-piller med kun gestagen kan brukes når man fullammer. P-piller med østrogen kan redusere melkeutskillelsen, og anbefales ikke under amming.
 • Kombinasjon av soling og bruk av p-piller kan gi pigmentflekker. Pigmentflekker kan forebygges med bruk av solkrem.
 • Ved langvarig bruk reduseres risikoen for utvikling av eggstokkreft og livmorkreft, mens det kan øke risikoen for brystkreft og livmorhalskreft noe.


Riktig bruk:

Beskyttelse ved oppstart:
Kombinasjonspiller og gestagenpiller vil gi beskyttelse mot
graviditet fra første tablett ved oppstart på menstruasjonens første dag. Du kan også starte dag 2-5(7) i syklus, men da må annen prevensjon (f. eks. kondom) brukes i tillegg de første 7 dagene. Les pakningsvedlegget.


Bytte fra en p-pille til en annen:
Hvordan bytter gjøres varierer avhengig av hvilke typer piller
man bytter mellom. Les pakningsvedlegget til den p-pillen du skal bytte til. Legg merke til om du må bruke kondom første uken.


Utsetting av menstruasjon:
Ved bruk av monofasiske kombinasjonspiller kan man utsette
menstruasjonen ved å begynne på neste brett etter pille nr. 21. De hormonfrie tablettene kastes. For sekvenspiller les pakningsvedlegget.
Glemmer du å ta en tablett, eller det går mer enn 36 timer mellom to tabletter, er ikke prevensjonen sikker. Fortsett å ta pillene som forskrevet, men bruk i tillegg kondom i en uke. For Conludag (minipille) er slingringsmonnet kun 27 timer.

Bivirkninger

Bivirkningene ved bruk av p-piller er mest vanlig ved oppstart. Etter noen måneder forsvinnervanligvis plagene. Gjør de ikke det, kan man vurdere å bytte til et annet prevensjonsmiddel.

De vanligste bivirkningene ved bruk av p-piller er:

 • Ømme bryster
 • Nedsatt sex-lyst
 • Humørforandringer
 • Kvalme
 • Blødningsforstyrrelser
 • Hodepine

Blodpropp

Blodpropp er en sjelden bivirkning ved bruk av kombinasjonspiller. Kvinner med kjente risikofaktorer som tidligere tilfeller av blodpropp, hjerte-/karsykdom eller blodpropp i familien, betydelig overvekt, røyking (kvinner over 35 år) m.m., bør være ekstra oppmerksomme på symptomer på blodpropp. Symptomer på blodpropp kan være plutselige pusteproblemer, smerter eller hevelse i et bein eller en arm, eller plutselige smerte i en annen del av kroppen. 

Hvis du får plutselige problemer med å snakke, smile eller løfte kan det være tegn på hjerneslag. Risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter at du starter med en ny kombinasjonspille. Lavest risiko får man ved bruk av en kombinasjonspille med lavdose østrogen og gestagenet levonorgestrel. P-piller med kun gestagen øker ikke risikoen for blodpropp.

Mistenker du blodpropp skal du umiddelbart oppsøke en lege.

Sist oppdatert 26.04.2024