Blodfortynnende (Warfarin)

Medisinen forebygger og behandler blodpropp ved å redusere blodets evne til å koagulere (levre seg).

​Hva er det? (Bruksområde og effekter)

 Denne medisinen benyttes blant annet ved følgende tilstander:
  • Kunstig hjerteklaff
  • Hjerterytmeforstyrrelser/atrieflimmer
  • Tilbakefall etter tidligere blodpropp
  • Etter kirurgi.

Riktig bruk

Dosering av Marevan er individuell og vil variere fra person til person. Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Dosering avhenger av verdien fra en INR-måling, som man får fra en enkel blodprøve i fingeren.
 
INR er en skala for måling av blodets evne til å koagulere. Uten Marevan vil INR ligge rundt verdien 1. Ved behandling med Marevan vil blodet bruke lengre tid på å koagulere/levre seg. Marevanbehandling gir en økt INR-verdi og normalt ligger denne mellom 2 og 3,5. Ønsket INR-verdi bestemmes av behandlende lege. I begynnelsen av en Marevanbehandling er det viktig å måle INR ofte for å stille inn Marevandosen. Marevandosen tas til samme tid hver dag og tas gjerne på ettermiddagen/kvelden.
 
Marevandosen baseres ofte på ukedose og antall tabletter man tar hver dag kan variere. Kan tas uavhengig av mat og drikke. Bruk dosett.
 

Bivirkninger og egenpleie

Den vanligste bivirkningen av denne typen medisiner er blødninger. Blødninger fra nese og tannkjøtt, og blåmerker som følge av støt og slag, er som oftest ufarlige.
 
Ved vedvarende blødninger, mørk avføring som følge av blødning i mage, eller endring i blødningstendens, må lege kontaktes. Blodstoppspray kan brukes for å stoppe småblødninger, spør apoteket om råd.
 
Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende: Langvarig/sterk blødning, uvanlig sliten/trett/blek/svimmel, uvanlig hodepine, uforklarlig hevelse, pustevansker.
 

Apoteket anbefaler

Glemt dose: Hvis du har glemt å ta Marevandosen til riktig tid, ta den så snart du kan samme dag. Glemmer man å ta Marevandosen 2 dager på rad bør lege kontaktes. Ta aldri dobbel dose som erstatning for glemt dose.
 
Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: En rekke andre medisiner, naturmedisiner, helsekostprodukt og kosttilskudd kan påvirke effekten av medisinen.
Fortell alltid legen din om du bruker noe av dette. Bruk ikke reseptfrie smertestillende medisiner uten å snakke med lege eller farmasøyt først.
 

Andre råd

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader.
 
Alkohol: Inntak av alkohol bør begrenses. Større inntak av alkohol kan påvirke INR-verdien og gi økt blødningsfare.
 
Gravide: Gravide bør ikke bruke Marevan.
 
Ammende: Marevan går ikke over i morsmelk og det er behandlende lege som tar vurdering om bruk ved amming.
 
Kosthold: Marevan motvirker effekten til vitamin K i blodet (vitamin K er viktig for blodets evne til å koagulere). Mat som inneholder mye vitamin K kan redusere effekten av Marevan og dermed øke risikoen for blodpropp. Et variert kosthold med daglig jevnt inntak av grønnsaker er det beste for å opprettholde en stabil effekt av Marevan og dermed unngå store svingninger i INR-verdien (spesielt mye vitamin K finnes i dypgrønne bladgrønnsaker som spinat, grønnkål, brokkoli og bladsalater).
 
Annen informasjon: Gi alltid beskjed til tannlege og annet helsepersonell
om du bruker Marevan.
 
Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege. Ha alltid med deg pasientkort. Hva er det? (Bruksområde og effekter)
Disse medisinene forebygger og behandler blodpropp ved å redusere blodets evne til 
å koagulere (levre seg). De kalles blodfortynnende. Medisinene forebygger blodpropp ved 
hjerterytmeforstyrrelser/atrieflimmer, tilbakefall etter tidligere blodpropp og etter kirurgi.
Følgende symptomer kan være tegn på blodpropp: Tale og synsforstyrrelser, lammelser, 
brystsmerter/hjertekrampe, hevelse og smerter i arm/bein, tung pust. Får du noen av disse 
symptomene bør du kontakte lege umiddelbart.
Eksempler på medisiner: Edoksaban (Lixiana®), apiksaban (Eliquis®), rivaroksaban 
(Xarelto®) og dabigatran (Pradaxa®)
Du har nå fått 
Riktig bruk
Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Medisinen skal tas til samme tid 
hver dag med eller uten mat. Xarelto® 15 mg og 20 mg skal tas med mat.
Bivirkninger og egenpleie
Den vanligste bivirkningen av denne typen medisiner er blødninger.
Blødninger fra nese og tannkjøtt og blåmerker som følge av støt og slag er som oftest 
ufarlige. Ved vedvarende blødninger eller endring i blødningstendens bør lege kontaktes.
Ved småsår kan du bruke blodstoppspray for å stoppe småblødninger, spør apoteket 
om råd. 
Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende: 
• Langvarig/sterk blødning 
• Uvanlig sliten/trett/blek/svimmel 
• Uvanlig hodepine
• Uforklarlig hevelse 
• Pustevansker
Apoteket anbefaler
Glemt dose: For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropp må du aldri hoppe over en 
dose siden du raskt vil miste den beskyttende effekten. Hvis du likevel glemmer å ta dosen 
til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke 
ta dobbel dose, men fortsette doseringsplanen din. Bruk dosett (gjelder ikke Pradaxa®).
Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: En rekke andre medisiner, naturmedisiner, 
helsekostprodukt og kosttilskudd kan påvirke effekten av denne medisinen. Fortell alltid 
legen din om du bruker noe av dette. Snakk med farmasøyt eller lege for mer informasjon.
Førstevalg ved behandling av smerter er medisiner som inneholder paracetamol 
(Paracet®, Panodil®, Pinex®). Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende 
medisiner.
Kombinasjon med NSAIDS (for eksempel Ibux®, Naproxen®, Voltaren®, Voltarol®) 
kan gi økt blødningsfare. Skal KUN brukes i samråd med lege hvis du har behov for 
smertestillende behandling.
Andre råd
Oppbevaringsbetingelser: Fuktighet kan redusere effekten av Dabigatran(Pradaxa®), 
og medisinen skal derfor oppbevares i originalemballasjen. Legg aldri denne medisinen 
i dosett med andre medisiner dersom den må tas ut av originalemballasjen.
Alkohol: Vis måtehold.
Gravide og ammende: Ta kontakt med lege. Det er lite erfaring ved graviditet/amming 
og denne typen blodfortynnende medisin.
Annen informasjon: Gi alltid beskjed til tannlege og annet helsepersonell 
om du bruker blodfortynnende.
Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. 
For mer informasjon kontakte apotek eller lege. Returner gamle og ubrukte medisiner til apoteket.
 Sist oppdatert 26.04.2024