Legemiddelmangel - når jeg ikke får medisinene mine på apoteket

Legemiddelmangel er et økende problem i Norge og resten av den vestlige verden. Dette skyldes i hovedsak at de som produserer legemidler ikke klarer å levere nok til det norske markedet, men vi ser også at mindre produkter som ikke lenger er lønnsomme trekkes fra markedet.

​I de fleste tilfelle kan apotekene finne alternativer – enten i form av andre generiske legemidler eller annen styrke av det legemiddelet du bruker.

Statens legemiddelverk (SLV) kan også gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger av det legemiddelet du bruker eller tilsvarende legemidler. Når SLV gir råd i forbindelse med legemiddelmangel publiseres dette på hjemmesiden deres: 
Dersom du får utenlandske pakninger, kan du be om å få utskrift av norsk pakningsvedlegg slik at du kan lese om legemiddelet du har fått eller du kan hente den selv ved å  gå til Felleskatalogen på nett


Her kan du søke opp legemiddelet ditt og trykke på knappen som det står «Pasientinformasjon» på.

Råd til deg som bruker legemidler

  • Hent ut nye legemidler før du går tom – ikke vent til siste dag. Er du avhengig av viktige legemidler bør du passe på at du har nok til minst 2 – 3 uker hjemme fordi det kan ta tid å få tak i alternative pakninger
  • Får du ikke det legemiddelet du skal ha på apoteket, kan du be de sjekke om noen av grossistene kan skaffe legemiddelet. Alle apotek kan bestille legemidler fra alle grossister.
  • Du kan også be om at apoteket sjekker om andre apotek i kjeden har legemiddelet på lager.
  • Prøv en annen kjede om de kan skaffe legemiddelet eller tilsvarende legemidler
  • Sykehusapotek har ofte større lagre av de legemidlene som brukes på sykehusene
  • Siste utvei er å gå tilbake til legen og be legen om å vurdere annen behandling. 
Se artikkel fra Apotekforeningen "Hvordan finne ut om medisinen finnes på det lokale apoteket"

Legemiddelmangel rammer også sykehuslegemidler. Det utarbeides nasjonale råd for sykehusene dersom de må endre behandling som følge av legemiddelmangel. 

Som pasient på sykehus skal du være trygg på at du blir godt ivaretatt og at du får en trygg og god behandling.


Sist oppdatert 26.04.2024