Tørre øyne

Vanlige symptomer på tørre øyne er ubehag og svie i øynene, gjerne beskrevet som en følelse av «sand i øynene». Noen får slimtråder i øyet, som kan gjøre at øyet blir sammenklistret om morgenen. Rødhet som minner på øyekatarr kan forekomme. Det høres merkelig ut, men økt tåreflod kan også være et symptom på tørre øyne.

Årsaken til tørre øyne kan være:

• Naturlig aldring 
• Bruk av enkelte legemidler
• Kontaktlinsebruk 
• Tørr inneluft, aircondition
• Mye PC-bruk 
• Sykdom (f. eks. Sjøgrens syndrom)

Tørre øyne skyldes en av to ting, nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Tårevæsken inneholder bl.a. fettstoffer og påvirkes balansen i tårevæskens sammensetning kan dette føre til at tårene fordampes raskere enn de skal.

Visste du at?

• Enkelte vil ha nytte av å bytte fra kontaktlinser til briller.
• Tørre øyne er vanligere hos kvinner enn hos menn.
• Tårefilmen består primært av lipider (olje), vann og muciner (slim).

Hva kan du gjøre selv?

Prøv å begrense situasjonen som forverrer plagene:
• Sørge for et godt inneklima.
• Ta pause fra PC- og annen skjermbruk.
• Unngå bilkjøring med åpent vindu, unngå trekk.
• Bruk beskyttende briller i situasjoner med kjent eksponering mot støv/vind, f. eks. sykling.
• Bruker du et legemiddel som kan forårsake «tørre øyne» som bivirkning?

Ta da kontakt med legen din og se om dere kan finne et annet alternativ.

Behandling:

Kunstig tårevæske er hovedbehandlingen ved tørre øyne. Det finnes en mengde ulike produkter; dråper, gel og salve. De inneholder vann, salter og fuktighetsgivende stoffer (kunstig tårevæske).

Ved valg av produkt bør du ta hensyn til hvor store plagene er. Det kan være at et produkt passer bedre om dagen, og at et annet produkt passer bedre om natten.
Kom til apoteket så hjelper vi deg!

Bruker du kontaktlinser?

Enkelte produkter kan misfarge kontaktlinsene, men hvis du bruker engangslinser er dette ikke noe problem. Spør oss om råd.

Ta kontakt med legen din om behandling med kunstig tårevæske ikke er tilstrekkelig. Det kan da være behov for annen behandling. Er allmentilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –ta kontakt med lege. Ved bruk av legemidler, les pakningsvedlegget nøye.

Kilde: Nhi.no

Sist oppdatert 26.04.2024