Pollenallergi

Ordet ”allergi” betyr ”endret reaksjonsmønster” og beskriver endringer i reaksjonsmåten til kroppen på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

Slike stoffer kalles allergen. Kroppen kan reagere med en betennelsesreaksjon i øynene og/eller nese når disponerte personer (allergikere) kommer i kontakt med allergen i pollen fra planter, gress eller tre. Under betennelsesreaksjonen blir substanser frigjort, f.eks. histamin som forårsaker plager slik som:

 • Kløe i nese/øyne
 • Tett, rennende nese
 • Røde, rennende øyne
 • Tretthet
 • Nysing

Visste du at?

 • Legemidler mot allergi til barn under 6 år er reseptpliktig. Det finnes reseptfrie legemidler til voksne og barn over 6 år.
 • Legemidler mot allergi virker best når de blir tatt før symptomene oppstår. Start derfor behandlingen 1–2 uker før forventet pollensesong.
 • Legen avgjør om legemidlet kan skrives ut på blå resept. For at legen skal kunne vurdere å gi deg blå resept, må allergi være påvist, og plagene må være langvarige og kroniske.
 • Kontaktlinsebrukere bør bruke øyendråper i endoseform, ev. ta ut linser før drypping og vente 15 minutter før innsetting.
 • Gravide og ammende bør kontakte lege eller apotek før bruk av allergimiddel.

Hva kan du gjøre selv?

 • Pollen fester seg til klær, hud og hår i løpet av dagen. Vask av klær, dusjing og hårvask hver kveld kan redusere plagene.
 • Skylling av øyne og nese med saltvann reduserer mengden pollen og kan i seg selv gi god lindring. Dette er spesielt viktig for kontaktlinsebrukere.
 • Hold vinduene lukket om natten, eller bruk pollennett i vinduet.

Apoteket anbefaler

Skylling med saltvann før bruk av nesespray og øyendråper med legemidler gjør at du får bedre effekt av legemidlene. Ta hensyn til eventuelle plager i nese og/eller øyne når du skal velge legemiddel:

Ved øyeplager:

Prøv først med øyendråper. Ved vedvarende plager kan tabletter brukes i tillegg.

Ved neseplager:

Prøv først med nesespray. Ved vedvarende plager kan tabletter brukes i tillegg.

Ved plager i øyne og nese:

Prøv først med tabletter. Ved vedvarende plager kan øyendråper og/eller nesespray brukes i tillegg.

Det finnes flere ulike virkestoffer i de reseptfrie legemidlene, ta kontakt med fagpersonell på sykehusapoteket for råd og veiledning.
Ved langvarige plager kan legen vurdere allergilegemiddel på blå resept

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.
Sist oppdatert 28.04.2023