Ørebetennelse

Ørebetennelse, akutt mellomørebetennelse, er en infeksjon i slimhinnen i mellomøret. Virusinfeksjon er ofte årsaken, men bakterier kan også gi ørebetennelse. Når slimhinnen i mellomøret er betent, øker trykket i mellomøret. Det er dette som er årsaken til smerter ved ørebetennelse.

​Symptom

Symptom ved ørebetennelse kan være:

 • Smerter i øret
 • Feber
 • Følelse av å ha et lokk for øret eller hørselstap
 • Eventuell verk som renner ut av øret
 • Nedsett allmenntilstand

Visste du at?

 • Små barn og barn inntil skolealder er mest utsatt. Dette pga. trange forhold i mellomøret og øretrompeten.
 • Hyppige luftveisinfeksjoner øker risikoen for ørebetennelse.
 • Ørebetennelse opptrer hyppigst i vintermånedene.
 • Ved ørekatarr har man en væskeoppsamling i mellomøret.
  80 % av alle ørebetennelser går over av seg selv i løpet av 3 dager.
 • Barn med ørebetennelse kan gå i barnehage så lenge de ikke har svekket allmenntilstand eller feber over 38 grader.
 • Det blir sagt at bruk av smokk kan øke risikoen for ørebetennelse, prøv derfor å avgrense bruken dersom barnet ditt ofte er plaget med ørebetennelse.

Hva kan du gjøre selv?

Prøv slimhinneavsvellende nesedråper ved symptomer på ørebetennelse (skal ikke benyttes til barn under 2 år). Smertestillende legemidler, for eksempel paracetamol eller ibuprofen, kan benyttes ved behov.

En kan prøve å ligge med hodet høyt for å minke trykket. Legg for eksempel noen bøker under beina på sengen.

Lege bør kontaktes ved:

 • Nedsett allmenntilstand, feber, og væske som renner ut av øret
 • Ingen bedring etter 2–3 dager
 • Tilbakevendende ørebetennelser

Apoteket anbefaler

Smertestillende

Paracetamol
Ibuprofen

Slimhinneavsvellende nesedråper

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

Kilde: www.nhi.no., www.fhi.no, www.felleskatalogen.no.

 

Sist oppdatert 26.04.2024