Kikhoste

Kikhoste er en bakterieinfeksjon i luftveiene forårsaket av bakterien Bordetella pertussis. Sykdommen  medfører langvarig og kraftig hoste, ofte med karakteristiske ”kikeanfall” (pipelyd) med forsterket innpust, eventuelt også brekninger.

​Kikhoste er svært smittsomt og smitter ved dråpesmitte, f.eks. ved at den syke nyser eller hoster på andre eller ved at en deler kopp/glass eller liknende.

Det tar 7–10 dager fra en er smittet til de første symptomene viser seg (inkubasjonstid). Først kommer feber, hoste og rennende nese en ukes tid. Deretter kommer en sykdomsperiode på flere uker med kraftig hoste.

Visste du at?

  • Barn under 2 år, uvaksinerte og personer som har nedsett immunforsvar, kan bli svært syke av kikhoste.
  • Vaksine mot kikhoste er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Det blir også anbefalt at voksne får oppfriskingsvaksine mot kikhoste hvert 10. år. Spesielt gjelder dette for helsepersonell, eller personer som omgås spedbarn.
  • Kikhoste skyldes bakterier og kan behandles med antibiotika.
    Antibiotika har rask effekt dersom det blir gitt de første 2 ukene.
  • Antibiotikabehandling som starter senere enn 2–3 uker etter start av symptomene, reduserer smitteevnen raskt, men har liten effekt på den videre sykdomsprosessen.
  • En kan få kikhoste som voksen til tross for at en har hatt det som barn.

Hva kan du gjøre selv?

Kontakt lege ved mistanke om kikhoste. Legen må vurdere om den syke og familiemedlemmene til den syke bør ha behandling med antibiotika. Ved påvist kikhoste er det viktig å forebygge spredning av smitte. Barn må holdes hjemme fra skole og barnehage mens de er smittsomme. En er smittebærer fra en blir syk og i ca. 3 uker. Etter at antibiotikabehandling er startet opp, er en smittsom i 5 dager.

For å forebygge sykdom er det anbefalt å følge barnevaksinasjonsprogrammet, samt vaksinere seg på nytt cirka hvert tiende år. Personer som ikke har fått vaksinasjon i barneåra, må ha basisvaksinasjon som består av 3 doser. Ta kontakt med fastlegen eller vaksinasjonskontoret i kommunen der du bor.

Apoteket anbefaler

Desinfeksjon

Vask hendene ofte, og bruk eventuelt middel til desinfeksjon av hender. Syke bør unngå å hoste og nyse på andre. Host eller nys i albuen.

Febernedsettende

Legemiddel med paracetamol eller ibuprofen. Barn under ett år, gravide, ammende, personer som har magesår eller astma, bør ikke bruke ibuprofen.
Paracetamol er førstevalg som febernedsettende til barn. 

Febermåler

Digital febermåler
Hygieneovertrekk til febermåler .
Papirlommetørkle
Dersom de syke hoster i papirlommetørkle, blir smittespredningen redusert.

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

Sist oppdatert 26.04.2024