Magesyke hos barn

Akutt magesyke er plutselig løs og hyppig avføring, enten alene eller sammen med kvalme, oppkast, magesmerter og eventuell feber. Når barn får akutt magesyke, skyldes det vanligvis en virusinfeksjon i tarmen.

Visste du at?

 • Den største faren ved diaré hos små barn, er væsketapet og forskyvninger i saltbalansen til kroppen. Barn tåler væsketap dårligere enn voksne.
 • Ta kontakt med lege dersom barn under 6 måneder får diaré/oppkast.
  Diaré, oppkast og feber hos barn opptil 2–3 års alder kan gi en farlig tilstand i løpet av få timer ved stort væsketap. Hos større barn har man som regel noe bedre tid på seg før de blir alvorlig syke.
 • Væskebehovet avheng av væsketapet og er minimum:
  • Barn under 1 år: 1 dl væske per kg kroppsvekt i døgnet (dvs. 10 dl til et barn på 10 kg).
  • Barn over 1 år: 0,5–1 dl væske per kg kroppsvekt i døgnet.
 • Dersom barnet ikke tisser hver 3. til 4. time, kan det være tegn på at det får i seg for lite væske og er dehydrert.
 • God håndhygiene er viktig for å unngå smitte. Grundig vask med såpe og rennende vann er det mest effektive.

Hva kan du gjøre selv?

Erstatt væsketapet

Det viktigste er at barnet får i seg nok væske. Målet er å erstatte tapet av væske og salt, og å tilføre energi. Morsmelk eller et salt-sukker-preparat er det beste. Gi små mengder væske om gangen, og gi det ofte. Prøv f.eks. en barneskje hvert 5. til 10. minutt i starten. Ta pause i ca. 10 minutt dersom barnet kaster opp, og prøv igjen.

Gi normal kost så raskt som mulig

Etter tilfredsstillende væsketilførsel i 4–6 timer kan barnet få vanlig mat igjen, også melk. Normal kost gir bedre væsketilførsel og ernæring, og barnet blir fortere friskt.

Apoteket anbefaler
Væskeerstatning som tilfører salt og energi. Forekommer både i brusetabletter og i pulverform.
Kullpreparat, som har stor absorpsjonsevne og som binder bakterier.
Desinfeksjonsmiddel; Antibac.

Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.
Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Apoteket anbefaler

 • Væskeerstatning som tilfører salt og energi. Forekommer både i brusetabletter og i pulverform.
 • Kullpreparat, som har stor absorpsjonsevne og som binder bakterier.
 • Desinfeksjonsmiddel; Antibac.

Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

 

Sist oppdatert 26.04.2024