Hoste hos barn

Hoste er en beskyttelsesrefleks for luftveiene og kan arte seg som slimhoste eller tørrhoste.

Hoste hos et ellers friskt barn kan skyldes at barnet har:

  • En virusinfeksjon (forkjølelse) der det danner seg slim i øvre og nedre luftveier.
  • Pustet inn forurenset luft (røyk, måling osv.)
  • Satt noe i vrangstrupen eller fått et fremmedlegeme i luftveiene.

Falsk krupp er en betennelse like under strupehodet. Dette gir en karakteristisk hes lyd når barnet puster inn, og gir en tørr "bjeffende" hoste.

Virusutløst luftveisinfeksjon kan hos noen barn i tillegg til hoste gi pipende lyd i brystet (hvisling) når de puster ut. Tilsvarende kan utløses av allergi. Dersom dette gjentar seg, kan det være astma. Astma kan vise seg som langvarig hoste, særlig om kvelden og natta, hoste under og etter anstrengende aktiviteter eller anfall av tung pust med hoste.

Kikhoste er sjelden hos små barn på grunn av effektiv vaksine. Ved kikhoste kommer "hostekuler", noen ganger med "kiking" (pipelyd) ved innpust. Hosten varer i mange uker og kan gi alvorlige plager.

Visste du at?

  • Hoste er svært vanlig hos barn, men ikke vanlig hos spedbarn under 6 måneder. Spedbarn som får luftveisinfeksjon, har gjerne mye slim. De svelger slimet fra luftveiene og kan kaste opp.
  • Barn har ulik sensitivitet i luftveiene. Den samme infeksjonen kan gi ulik grad av hoste.

Hva kan du gjøre selv?

Ved hoste og andre luftveidsymptomer kan det være lurt å la barnet ligge med hevet overkropp om natten. En kan f.eks. bruke klosser under sengebeina til å bygge opp hodeenden med 10–20 cm.

La barnet sove i et kjølig soverom (ca. 13–17 grader).

Barn med hoste og pustevansker er ofte engstelige. Hold deg rolig og trøst barnet.

Slim i luftveiene blir effektivt fjernet når en hoster. Hoste skal derfor ikke alltid behandles med hostedempende legemiddel. Slimløsende hostesaft kan gjøre at slimet blir lettere å hoste opp.

Legemidler:

Det finne flere typer medisiner for hoste hos barn, både hostemikstur og i tablettform. Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.

Kontakt lege dersom barnet hoster og er under 3 måneder, eller dersom barnet har store og/eller langvarige plager.

 
Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av medisin.

 

Sist oppdatert 28.04.2023