Feber hos barn

Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner, og et svært vanlig sykdomstegn. Feber i seg selv er ikke farlig, men høy feber kan være en belasting for kroppen.

Feber er kroppstemperatur på 38 celsius eller mer, målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får oftere høyere feber.

Visste du at?

 • Det er ikke alltid lett å avgjøre om barnet har feber ved å kjenne på huden. Det sikreste er å måle temperaturen i endetarmen. Ta gjerne et hygieneovertrekk til engangsbruk over termometeret (kan kjøpes på apoteket).

  Måling i munnen eller under armen er mindre nøyaktig.

 • Det finnes panne- eller øretermometer. Fordelen med disse er at temperaturen kan måles uten å vekke barnet. Ved bruk av panne- eller øretermometer må bruksveiledningen følges svært nøye.

 • Det er ingen nær sammenheng mellom hvor høy feberen er og hvor alvorlig sykdommen er. Barn kan også få feber uten å være veldig syke.

 • Feberkramper som utløses av høy kroppstemperatur skjer hos 3–4 % av barn mellom ½ og 5 år. Barnet kan svime av, få rykninger og problem med pusten. Kontakt lege dersom barnet ditt får feberkramper.

 • Det er lurt å måle normaltemperaturen til barnet når det er friskt.

 • Ved bruk av febernedsettende stikkpiller kan det være mindre ubehagelig å sette den butte enden inn først.

Hva kan du gjøre selv?

Gi barnet rikelig med drikke. Når kroppstemperaturen er høy, vil mere væske bli fordampet fra kroppen. La barnet være lett påkledd. Dette gjør det mulig for barnet å bli kvitt overflødig varme. Du kan eventuelt fukte huden til barnet ved hjelp av en klut med lunken vann. Ved fordamping blir feberen redusert en kort stund.

Kontakt lege dersom:

 • Barnet er under 3 måneder og har feber.
 • Barnet har feber og nedsett allmenntilstand.
 • Feberen ikke reduseres betraktelig etter å ha vart i 3–4 dager.
 • Du er engstelig for at barnet har en alvorlig sykdom.
 • Barnet har feberkramper.

Apoteket anbefaler

Febermåler:

 • Accu-temp febermåler
 • Hygieneovertrekk til febermåler

Febernedsettende legemidler til barn:

 • Paracetamol
 • Ibuprofen

Paracetamol er førstevalget som febernedsettende til barn.
Legemidlene forekommer i ulike former; tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, mikstur og stikkpiller.

Velg den form og styrke som passer barnet ditt, rådfør deg gjerne med helsepersonell i apoteket. Doseringen på pakningen er tilpasset vekt og alder.

Legemidler som inneholder virkestoffene paracetamol og ibuprofen bør ikke gis oftere enn 3–4 ganger i døgnet (avhengig av alder), og doseringen skal ikke overskrides.

Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.

Les også: Gode råd når barnet ditt har feber, Apotekforeningen
Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.


Sist oppdatert 28.04.2023