Den fjerde barnesykdommen

Den fjerde barnesykdommen er en infeksjonssykdom som skyldes et virus (herpesvirus 6 og/eller 7), og som gir feber og utslett hos små barn.

Sykdommen spres gjennom dråpesmitte, f.eks. ved at den syke nyser eller hoster på andre, eller ved at man deler kopp/glass eller lignende. Tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid) er 5–15 dager.

Sykdommen arter seg med plutselig høy feber (39–40 grader) som varer i 3–5 dager. Deretter går temperaturen ned, og det kommer et svakt rødfarget og småprikkete utslett som gjerne er mest tydelig på ryggen og brystet.

Utslettet kan være svakt og vanskelig å oppdage. Det forsvinner i løpet av noen timer til noen dager. Barnet er feberfri i utslettsfasen.

Barnet har ofte god allmenntilstand til tross for sykdommen. Noen barn får hovne lymfekjertler, sår hals og rennende nese, i tillegg til feber og utslett. I sjeldne tilfeller kan høy feber føre til feberkramper hos barn som er disponert for dette.

Visste du at?

  • Sykdommen skyldes et virus, og antibiotika hjelper derfor ikke.
  • Sykdommen smitter lett og rammer så godt som alle barn før 2–3 års alder. Det er mest vanlig å få sykdommen mot slutten av første leveår.
  • Barna kan gå i barnehagen når de er feberfri, selv om de har utslett.

Hva kan du gjøre selv?

Sykdommen går over av seg selv og trenger ikke behandling utover symptomlindring. La barnet være lett påkledd slik at kroppen kan kvitte seg med overflødig varme. Høy feber øker væskebehovet, gi derfor rikelig med drikke. Under sykdommen har barnet
lett nedsett motstandskraft. Unngå å fryse eller på annen måte øke risikoen for annen sykdom. Dersom feberen er svært høy og/eller er plagsom, kan man gi febernedsettende medisin.

Kontakt lege dersom barnet er under 3 måneder og har feber.

Apoteket anbefaler

  • Febermåler
  • Eventuelt febernedsettende legemiddel for barn

Febernedsettende legemidler til barn:

  • Paracetamol
  • Ibuprofen

Paracetamol er førstevalget som febernedsettende til barn.
Legemidlene forekommer i ulike former; tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, mikstur og stikkpiller.

Vel den forma og styrken som passer barnet ditt. Doseringen på pakningen er tilpasset vekt og alder.

Medisiner som inneholder virkestoffene paracetamol og ibuprofen bør ikke gis oftere enn 3–4 gonger i døgnet (avhengig av alder), og doseringen skal ikke overskrides.

Snakk med legen eller be om råd av fagpersonell i apoteket.

Les mer: Gode råd når barnet ditt har feber, (nhi.no)


Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

Sist oppdatert 26.04.2024