Tekst

Strategi 2022

Vår ambisjon: RIKTIG LEGEMIDDELBRUK


Verdiene kvalitet, trygghet og respekt ligger til grunn for arbeidet vårt. 

 

Fire strategiske mål:

 • Vi arbeider kontinuerlig for å identifisere pasientens behov. 
 • Vi har fokus på den syke men også omsorg for den friske pasienten. 
 • Våre tjenester skal bidra til læring og mestring, samt at større  del av behandlingen foregår hjemme
 • Vi skal utvikle pasienttilpassede apotektjenester i hele pasientforløpet.

 • Vi sikrer leveranser av høy kvalitet til rett tid og lavest mulig kostnad
 • Gjennom vårt bidrag lokalt, regionalt og nasjonalt har vi fokus på mangelsituasjoner og beredskap
 • Vi arbeider med å forhindre at falske legemidler kommer inn i våre forsyningskjeder
 • Vi deltar aktivt i anskaffelsesprosesser og optimaliserer innkjøp for helseforetakene
 • Vi automatiserer oppgaver ved å ta i bruk digitale verktøy og standardisere arbeidsprosesser
 • Vi bidrar til oppnåelse av lukket legemiddelsløyfe i alle pasientforløp

 • Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner på legemiddelområdet
 • Vi bruker vår legemiddelkompetanse i samarbeid med helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten ved å bidra med rådgiving i tverrfaglige team, undervisning, kliniske studier og forskning
 • Vi forenkler samarbeid ved å ta i bruk digitale løsninger
 • Våre virksomhetsdata skal bidra til å gi helsetjenesten høyere pasientsikkerhet og mere helse for hver krone

 • Vi skal være nyskapende og endringsvillige for å skape fremtidens apotektjenester
 • Vi utvikler medarbeiderens kompetanse gjennom å skape gode arenaer for kontinuerlig læring til det beste for pasienter og samfunn
 • Gjennom en felles sykehusapotekkultur bygger VI laget med stolthet
 • Vi skal automatisere og digitalisere virksomheten slik at vi i tverrfaglige samarbeid kan anvende vår kompetanse best mulig i møte med pasienten.
 • Vi utvikler kunnskap gjennom egen og andres forskning og innovasjonSist oppdatert 23.05.2019