Ledelsen ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helseforetaket ledes av administrerende direktør, Dag Hårstad.

En mann med briller

Administrerende direktør Dag Hårstad

IKT-direktør Hans Christian Alstad. Foto.

IKT-direktør Hans Christian Alstad

En person som smiler for kameraet

Direktør for virksomhetsstyring og prosjektportefølje Kristin Nyheim

Økonomidirektrø Jan Erik Leirtrø. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Økonomidirektør Jan Erik Leirtrø

HR-direktør Beate Marie Moksnes

HR-direktør Beate Marie Moksnes

Kst. fagdirektør Martin Grotnes

Fagdirektør Martin Grotnes

En mann som smiler til kameraet

Sykehusapoteker i Trondheim Harald Langaas

Sykehusapoteker ved Sjukehusapoteket i Molde,  Kristin Brekken. Foto: Anne Rognes

Sykehusapoteker i Molde Kristin Brekken

Sykehusapoteker i Namsos, Ole Johan Lien. Foto: Anne Rognes

Sykehusapoteker i Namsos Ole Johan Lien

Sykehusapoteker i Kristiansund, Torstein Pedersen. Foto.

Sykehusapoteker i Kristiansund Torstein Pedersen

Sjukehusapoteker i Ålesund, Åse B. Østrem. Foto.

Sykehusapoteker i Ålesund Åse B. Østrem

Sykehusapoteker i Levanger Heidi Skjetne

Sist oppdatert 28.04.2023