Ledelsen ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helseforetaket ledes av administrerende direktør, Dag Hårstad.

En mann med briller

Dag Hårstad

Administrerende direktør

dag.harstad@ sykehusapoteket.no 92285670
En person som smiler for kameraet

Kristin Nyheim

Direktør for virksomhetsstyring og prosjektportefølje

kristin.margrethe.nyheim@ sykehusapoteket.no 90693784
Økonomidirektrø Jan Erik Leirtrø. Foto: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Jan Erik Leirtrø

Økonomidirektør

jan.erik.leirtro@ sykehusapoteket.no 90526073
En mann med briller

Grunde Birkeland Rian

HR- og kommunikasjonsdirektør

Grunde.Birkeland.Rian@ sykehusapoteket.no 95263694
En mann som smiler til kameraet

Harald Langaas

Sykehusapoteker i Trondheim

harald.christian.langaas@ sykehusapoteket.no 73864200
Sykehusapoteker ved Sjukehusapoteket i Molde,  Kristin Brekken. Foto: Anne Rognes

Kristin Brekken

Sykehusapoteker i Molde

kristin.grevsnes.brekken@ sykehusapoteket.no 73864500
Sykehusapoteker i Namsos, Ole Johan Lien. Foto: Anne Rognes

Ole Johan Lien

Sykehusapoteker i Namsos

ole.johan.lien@ sykehusapoteket.no 74215527
Sykehusapoteker i Kristiansund, Torstein Pedersen. Foto.

Torstein Pedersen

Sykehusapoteker i Kristiansund

torstein.pedersen@ sykehusapoteket.no 73864400
Sjukehusapoteker i Ålesund, Åse B. Østrem. Foto.

Åse B. Østrem

Sykehusapoteker i Ålesund

ase.b.ostrem@ sykehusapoteket.no 70173100Heidi Skjetne

Sykehusapoteker i Levanger

heidi.h.skjetne@sykehusapoteket.no 74098257
Sist oppdatert 28.04.2023