Samhandling

Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.  

De siste årene har vi sett følgende utviklingstrender innen helseområdet:

  • større andel av eldre i befolkningen
  • kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
  • mer avansert behandling i hjemmet

Overgangen mellom sykehus og kommune er formalisert gjennom samarbeidsavtaler, og har som mål å sørge for at tjenestene henger bedre sammen.

For Sykehusapotekene i Midt-Norge handler samhandling om:

  • sikre god informasjonsoverføring vedrørende pasientens legemiddelbruk til neste behandler (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie)
  • sikre forsyning av legemidler ved skifte av omsorgsnivå

Gjennom våre farmasøytfaglige tjenester jobber vi målrettet med dette arbeidet i nært samarbeid med sykehusene.

I tillegg har Sykehusapotekene avtaler med enkelte kommuner og kommune-samarbeidsgrupper i regionen om tilsyn, undervisning samt forsknings- og utviklingsprosjekter.

Sist oppdatert 28.04.2023