Kvalitet

- Litt bedre i dag enn i går!

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF følger Helse Midt-Norges kvalitetsstrategi:
Det overordnede målet i kvalitetsstrategien er at pasientene skal få tjenester av god kvalitet og med høy sikkerhet, oppleve trygghet og bli møtt med respekt.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF sin kvalitetsstrategi:
Vi jobber aktivt for god legemiddelbehandling ved å løse oppgavene våre i pasientforløpet, med medarbeidere som:

  • er kompetente og motiverte
  • jobber for å redusere risiko
  • forbedrer egne tjenester systematisk
  • skaper merverdi for pasient og helsetjeneste
Sist oppdatert 29.10.2020