Hopp til innhold

Forskning

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til forskning og utvikling innen legemiddelbruk og legemiddelforsyning, både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Forskningen vår er basert på både kvalitative og kvantitative metoder, og omhandler legemiddelbruk og legemiddelhåndtering i sykehus så vel som i primærhelsetjenesten.

De siste årene har vi økt aktiviteten innen forskning og utvikling, og har gitt ut en rapport som oppsummerer forskningsprosjekter i perioden 2008 til og med 2014. Mange av prosjektene våre har vært knyttet til implementering og utvikling av klinisk farmasi, men vi har også prosjekt som har sett på erfaringer med ny teknologi som elektronisk kurve og multidose.

Forskerblikk 

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en ambisjon om å bygge sterke forskningsmiljø innen utvalgte fagområder og bidra med ny kunnskap som støtter opp under foretakets mål om riktig legemiddelbruk, og de to hovedoppgavene:

  • Levere farmasøytiske tjenester for å kvalitetssikre legemiddelbruk
  • Sørge for en sikker og kostnadseffektiv legemiddeldistribusjon


For å oppnå dette ønsker Sykehusapotekene i Midt-Norge å etablere samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge og med andre relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon (2013-2020)

 
Elin Høien Bergene, Cand.Pharm., PhD
Forskningss- og utviklingssjef
Tlf. 995 00 725
elin.hoien.bergene@sykehusapoteket.no

Øyedråper laget av serum

Først i Norge: Produserer øyedråper av serum fra blodprodukter.
Les mer om serum-øyedråpene
En gruppe kvinner i kirurgiske skrubber som holder en flaske væske
Sist oppdatert 24.08.2020
Fant du det du lette etter?