Avdeling for behandlingshjelpemidler

Vi leverer ulikt utstyr og forbruksmateriell.

Diabetespumpeutstyr
– sensorer
– pumpeutstyr (slangesett, kanyler,  reservoair, batteri, deksel, holdere )
(Pumpene blir levert fra behandlingshjelpemidler)

Forbruksmateriell til gastrostomi/ernæring:
– gastrostomiport (knapp)
– mellomstykker og tilbehør
– stomimåler
– mesoft
– hansker
– sprøyter i ulike størrelser
– ernæringssett (alle typer)

Nasale ernæringssonder og utstyr til dette
– adaptere
– plaster
– hansker
– sprøyter
– ernæringssett (alle typer)

Sondemat:
– ekspedereres på e-resept

Forbruksmateriell til cronopumpe:
- utstyr til cronopumpe
- ulike typer slangesett
(pumpene blir levert fra behandlingshjelpemidler)

Forbruksmateriell til strupeopererte
– kanyler/innerkanyler
– neser med filter
– nakkebånd til tracheostomikanyle
– splittkompresser og andre kompresser
– sugekateter
– skiftesett
– sterile hansker

Forbruksmateriell til veneport/hickmann/CVK/smertepumpe og intravenøs hjemmebehandling
– ekspederes etter standard papirresept fra sykehuslege


Spør oss om råd og veiledning
Vi hjelper deg med å finne det riktige utstyret og kan svare på spørsmål om dette.

Gratis levering
Forbruksmateriell kan vi levere gratis hjem til deg på dagtid etter avtale. Vi har faste utkjøringsdager til ulike kommuner.

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontakt oss på sjukeshusapoteket Ålesund.

Sjukehusapoteket i Ålesund

Ålesund Sjukehus, Åsehaugen 5,

Ålesund Sjukehus, postboks 34, 6026 Ålesund