Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sykehusapotekene i Midt-Norge er ute med et sensommertilbud. Apotekvarer tilpasset årstiden til reduserte priser. Se tilbudsmagasinet her. [...]

21.08.2014 | » Les mer

Helse Midt-Norge har øremerket 20 millioner kroner for å sikre et klinisk farmasøytisk fagmiljø. Kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF skal bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandlingen i alle sykehusene i regionen. [...]

01.07.2014 | » Les mer

Sykehusapotekets avdeling i Kunnskapssenteret på St. Olav har redusert åpningstid  i noen sommeruker: [...]

19.06.2014 | » Les mer

 

Dersom du ikke får opp tilbudsavisen ved å klikke på bildet, kan du prøve denne koblingen.

 
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd