Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sykehusapoteket i Trondheim har ledig vikariat for sykehusfarmasøyt i produksjonsavdelingen i perioden 1.12.2014 – 31.7.2015.   Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Knut Trosby, telefon 901 34 604, e-post knut.trosby@sykehusapoteket.no. [...]

15.10.2014 | » Les mer

Turid V. Riset er i dag ansatt av styret ved Sykehusapotekene i Helse Midt-Norge som ny administrerende direktør. Riset vil tiltre stillingen 1. november 2014. [...]

31.10.2014 | » Les mer

Sykehusapotekene i Midt-Norge har de siste årene økt aktiviteten innen forskning og utvikling, og gir nå ut et dokument som omhandler forskning og prosjekter i perioden 2008 til og med 2014.   [...]

10.09.2014 | » Les mer

 

Dersom du ikke får opp tilbudsavisen ved å klikke på bildet, kan du prøve denne koblingen.

 
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd