Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Vi har endrede åpningstider i apotekutsalgene (publikumsavdelingene) våre i påska: [...]

27.03.2015 | » Les mer

Vår trofaste medarbeider gjennom mange år går av med pensjon. Sjukehusapoteket i Molde søker etter sykehusfarmasøyt til spennende, utfordrende og varierte farmasøytoppgaver. Du må trives med å dele av din kunnskap, med tverrfaglig samarbeid internt i [...]

07.01.2015 | » Les mer

Sjukehusapoteket i Ålesund søker etter utviklingsorientert avdelingsleder for klinisk farmasi. Stillingen er nyopprettet. Avdelingen har fem ansatte. Avdelingslederen inngår i ledergruppen for sykehusapoteket. [...]

12.12.2014 | » Les mer
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd