Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF søker etter offensiv, tydelig og utviklingsorientert økonomisjef. Du må trives med høyt tempo, ha stor arbeidskapasitet, forretningsmessig teft, samt interesse for logistikk og apotekdrift. Økonomisjefen har et overordnet [...]

19.11.2014 | » Les mer

Fra 1. november tok Turid V. Riset (37) over ansvaret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Nydirektøren har vært ansatt i helseforetaket siden 2010. Les intervjuet med toppsjefen her, og bli bedre kjent med siviløkonomen fra Skatval og Melhus. [...]

14.11.2014 | » Les mer

Sykehusapoteket i Trondheim har ledig 2 faste stillinger som sykehusfarmasøyt i publikumsavdelingen. Tiltredelse senest innen 1.4.2015. Jobben er spennende og krevende, og med stor berøringsflate mot sykehuset. De som tilsettes må trives med å dele sin [...]

12.11.2014 | » Les mer

 

Dersom du ikke får opp tilbudsavisen ved å klikke på bildet, kan du prøve denne koblingen.

 
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd