Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Mange førskolebarn synes medisin smaker vondt og vil ikke ta den frivillig. For å øke motivasjonen til barna har Sykehusapoteket i Trondheim sammen med masterstudentene Andrea Stangeland og Maria Bækkelie  ved Institutt for produktdesign, NTNU, laget to [...]

04.11.2015 | » Les mer

7.10.2015: Nok en frivillig fra Trondheim er på tur til Hellas for å hjelpe flyktninger og i bagasjen har hun blant annet med seg utstyr til sårstell donert av Sykehusapoteket i Trondheim. – Vi syns det er positivt at vi kan bidra med utstyr til dette [...]

07.10.2015 | » Les mer

28.9.2015:To sykepleiere fra Trondheim har vært på Chios i Hellas og hjulpet flyktninger. I bagasjen hadde de blant annet med seg utstyr til sårstell donert av Sykehusapoteket i Trondheim. [...]

28.09.2015 | » Les mer
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Temasider rehabilitering
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd