Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sykehusene i Midt-Norge er i gang med et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å anskaffe en ny samlet pasientjournal-løsning i hele regionen.– De store endringene i samfunnet er kanskje den aller største drivkraften i dette arbeidet, sier leder [...]

08.04.2014 | » Les mer

Sykehusapoteket i Levanger har ledige stillinger for sykehusfarmasøyter; 2 faste stillinger og 1 vikariat. Vikariatet er for perioden 1.9.2014 til 31.8.2015. Vi trenger også farmasøyt med ekspedisjonsrett som ferievikar i perioden 23.6.-15.8.2014. Søkere [...]

07.04.2014 | » Les mer

De fire regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus  har signert avtale om  forsyning av legemidler og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak med legemiddelgrossisten  Alliance Healthcare Norge AS. Avtalen gjelder  fra 1. [...]

02.04.2014 | » Les mer

 

Dersom du ikke får opp tilbudsavisen ved å klikke på bildet, kan du prøve denne koblingen.

 
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd