Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sykehusapoteket i Trondheim søker avdelingsleder for klinisk farmasi. Avdelingen leverer klinisk farmasi etter IMM (Integrated Medicines Management)-metoden. Vi er i en spennende utviklingsfase og øker tjenesten klinisk farmasi ved St.Olavs Hospital. [...]

26.08.2015 | » Les mer

Sykehusapotekene i Midt-Norge søker etter sju (7) engasjerte farmasøyter som ønsker å være med å bygge opp klinisk farmasi og bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandlingen i sykehusene. [...]

07.07.2015 | » Les mer

En utfordrende og spennende karrieremulighet hos Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. [...]

03.07.2015 | » Les mer
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Temasider rehabilitering
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd