Hopp til hovedinnhold

For helsa di

Sykehusapoteket Midt-Norge

På lag med deg for helsa di

» Les mer

  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss
  • Spør oss

Alle medisiner på sykehuset kommer fra oss.

Sjukehusapoteket i Ålesund søker etter utviklingsorientert avdelingsleder for klinisk farmasi. Stillingen er nyopprettet. Avdelingen har fem ansatte. Avdelingslederen inngår i ledergruppen for sykehusapoteket. [...]

12.12.2014 | » Les mer

Sykehusapoteket i Trondheim har ledig to faste stillinger som farmasøyt. Reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt i publikumsavdelingen. Tiltredelse senest innen 1. april kommende år. [...]

28.11.2014 | » Les mer

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF søker etter offensiv, tydelig og utviklingsorientert økonomisjef. Du må trives med høyt tempo, ha stor arbeidskapasitet, forretningsmessig teft, samt interesse for logistikk og apotekdrift. Økonomisjefen har et overordnet [...]

19.11.2014 | » Les mer

 

Dersom du ikke får opp tilbudsavisen ved å klikke på bildet, kan du prøve denne koblingen.

 
Helsenorge.no
Apotekforeningen
Giftinformasjonen
Kunnskapssenteret
Legemiddelinnkjøpssamarbeid
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Grønt sykehus
Relis
Statens legemiddelverk
Nasjonalt helsebibliotek
NB 2013 Nye blodfortynnende legemidler


Gode råd