Brannsår

Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

Visste du at?

  • Det er viktig å avkjøle alle brannsår raskast mogleg.
  • Det er lurt å ha kjølande branngele eller brannkompress i førstehjelpspakken.
  • Ved kjøling av brannskadane til barnet skal det ikkje brukast kaldare vatn enn 28 gradar.
  • Brannsår gror best i eit fuktig sårmiljø.
  • Ved forbrenning mister huda verneeigenskapane overfor miljøet rundt, og risikoen for infeksjonar aukar. Følg derfor med på såra.

1. gradsforbrenning
Huda er raud, øm og utan blemmer.

2. gradsforbrenning
Skaden er djupare og huda er raud, smertefull og har blemmer.

3. gradsforbrenning
Skaden går gjennom alle laga i huda og gir djupe sår.

Kva kan du gjere sjølv?

Brannskadar skal avkjølast med rikeleg mengde rennande vatn i minst 1/2 time. Temperaturen til vatnet bør vere 10–15 °C. Dersom du ikkje har tilgang til vatn, kan du bruke branngele eller brannkompress. Branngele/ brannkompress kan også brukast etter den første nedkjølinga i vatn.

For å halde huda mjuk og smidig bør du smørje ho inn med ein uparfymert fuktkrem. Dekk skaden med ein steril kompress som ikkje festar seg i såra.

  • Dersom det blir danna blemmer i huda, skal du ikkje stikke hol på dei.
  • Dersom det går hol på blemmene, skal du smøre med desinfiserande salve/krem.
  • Smerter kan lindrast med lokalbedøvande salve (ikkje i opne sår).
  • Alle store og/eller djupe brannskadar og brannskadar hos barn under 2 år skal behandlast av lege.


Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom, ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Produkter til brannsår


Sist oppdatert 28.04.2023