Sår og sårpleie

  • Brannsår

    Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

  • Småsår, kutt, rifter og skrubbsår

    Sår er skader i huden som oppstår ved at vi f.eks. stikker, skraper eller kutter oss på skarpe ting.

Sist oppdatert 17.05.2021