Flåttbitt

Flått er en blodsugende midd. På vertsdyr eller mennesker vil flåtten kunne bite seg fast, suge blod og bli værende flere dager til den er mett.

Flått kan i noen tilfeller spre flere bakterie- og virussykdommer. Den vanligste er bakteriesykdommen borreliose. Det finnes ingen vaksine mot denne sykdommen. Det finnes vaksine mot den langt sjeldnere virussjukdommen skogflåttencefalitt (TBE) som opptrer langs kysten sør i landet.
Vanlige vertsdyr for flått er hjort, elg, rådyr, mus, hare, hund og katt.
 
Ved borreliasmitte får en vanligvis et utslett som sprer seg i ringform utover huden. Dette oppstår 3 – 30 dager etter at man har blitt bitt.

Sykdom forårsaket av flåttbitt skal behandles hos lege.

Visste du at?

 • Flåtten er i utgangspunktet ca. 1 mm lang, men kan vokse til 1 cm når den suger blod.
 • Flåtten klatrer opp på gress og lyng og fester seg til dyr eller mennesker som går forbi.
 • Bittene kan oppstå over hele kroppen, men er vanligst i områder med tynn hud f.eks. i lysken, nakken, knehasene, armhulene og mellom tærne.
 • Kjæledyr som er utsette for flåttbitt, kan få resept på forebyggende middel hos veterinær.

Hva kan du gjøre selv?

 • En del myggmiddel reduserer risikoen for flåttbitt.
 • Bruk gjerne lange bukser som blir puttet ned i strømper, sko eller støvler når du går i høyt gress, lyng og kratt i områder med mye flått.
 • Ha faste sjekkerutiner:
  • Sjekk alltid huden etter opphold i områder der du kan ha vært utsatt for flått. Se vanlige bitesteder under ”Visste du at”.
  • Fjern flåtten så raskt som mulig. Flått som blir fjernet innen ett døgn, overfører sjelden borrelia- bakterien. Bruk gjerne en flåttfjerner eller pinsett. Ta tak helt inne ved huden, og dra flåtten rett ut. Bruk en pinsett for å fjerne eventuelle rester av flåtten. Vask gjerne bitestedet med såpe/sårvask, og legg på litt sårsalve under et plaster.

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom, ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.


Sist oppdatert 28.04.2023